Oblast Nákup obstarává veškerý sortiment pro prodejny Kaufland. Jeho zaměstnanci sestavují nabídku zboží, odpovídají za vztahy s dodavateli, tvorbu cen, monitoring trhu, ale i dodržování příslušných předpisů a zákonů. 

Technický nákup má na starosti nákup techniky, spotřebního materiálu nebo služeb pro potřebu naší společnosti tak, aby byly dodrženy standardy kvality, efektivity a zároveň úroveň nákladů.