header_personal_und_bildungsmanagement

Oddělení Personální organizace je partnerem pro každého zaměstnance v oblasti pracovněprávní problematiky. Podporuje decentrální personální oddělení a personalistky či personalisty na prodejnách. Jejím úkolem je příprava a vyhotovení veškerých dokumentů v souvislosti s uzavřením pracovního poměru až k jeho ukončení, včetně všech změn v jeho průběhu. Vedoucím zaměstnancům poskytuje poradenství v personálních tématech. Stará se o zaměstnance i v dalších ohledech, např. v oblasti benefitů, systémů zapracování apod. V rámci personální organizace je členem týmu také právník se specializací na pracovní právo. 

Úkolem úseku Recruiting a péče o zaměstnance je praktická aplikace personálního marketingu. Jeho práce začíná cíleným náborem (recruiting), který odpovídá aktuálním trendům a situaci na trhu práce. Snažíme se o efektivní vyyužití všech náborových způsobů a cest pro získání těch správných uchazečů. Dále systematicky buduje dobré jméno společnosti Kaufland a značky zaměstnavatele na trhu práce (employer branding) s cílem dosažení pozice zaměstnavatele první volby (employer of choice).

Oddělení Recruiting a péče o zaměstnance pečuje o kariérní stránky, prezentuje Kaufland jako atraktivního a stabilního zaměstnavatele na veletrzích, pracovních portálech, v různých tištěných i onlinových médiích. Toto oddělení mimo jiné také koordinuje a podporuje akce organizované pro své stávající zaměstnance. Podílí se na interní komunikaci a objektivně měří efektivitu jednotlivých nástrojů personálního marketingu.

Úsek Vzdělávání zajišťuje vzdělávání a rozvoj zaměstnanců společnosti Kaufland. Hlavním cílem je nabízet zaměstnancům vhodné, atraktivní a kvalitní možnosti vzděláván a podporovat tak jejich profesní i osobní růst.

Úsek Vzdělávání připravuje a zajišťuje:

  • odborná školení, školení zaměřená na rozvoj osobnosti, soft skills, počítačová školení
  • jazykovou výuku
  • e-learningové kurzy LIN
  • interní rozvojové programy - Alfa Team, Delta Team
  • kariérní program Potential Campus
  • Trainee programy
  • spolupráci se středními školami v oblasti odborné výchovy žáků a odborné praxe studentů 

Úsek Mzdová účtárna je zodpovědný za zúčtování mezd zaměstnanců společnosti Kaufland a veškerou související mzdovou administrativu. Zajišťuje odvody za zaměstnance i zaměstnavatele jednotlivým institucím. Provádí roční zúčtování daní a zpracovávádávky nemocenského pojištění.

Do její oblasti spadá také vedení Evidenčních listů důchodového pojištění, zároveň také poskytuje poradenství v oblasti mzdové problematiky.