V oblasti Správa se realizují všechny „provozně–ekonomické“ činnosti.

Oddělení Účetnictví se stará o správnou účetní evidenci a bilanci veškerých finančních toků.

Oddělení Financí zodpovídá za optimální řízení likvidity a zajišťování finančních prostředků.

Controlling sbírá, zpracovává a vyhodnocuje údaje týkající se hospodaření firmy, které následně slouží jako podklad pro důležitá strategická rozhodnutí managementu.

Právní oddělení poskytuje právní poradenství všem oddělením ve všech důležitých otázkách obchodního práva a vypracovává posudky pro management firmy.

Revize kontroluje, zda a jak jsou uplatňována interní a externí pravidla. Ať již jde o cenovky v regálech, správnou strukturu speciálních stojanů na prodejnách nebo dodržování zákonných předpisů a bezpečnosti provozu.