TopEmployer_1280x400_CR

Top Employer Česká republika 2019 a Top Employer Europe 2019

Udělením certifikátu Top Employer Česká republika 2019 získáváme oficiální uznání o kvalitě a preciznosti naší personální strategie. Především se ale můžeme pyšnit dalším podloženým důkazem toho, že jsou pro nás naši zaměstnanci na prvním místě. Ocenění jsme navíc získali celkem v šesti zemích, ve kterých Kaufland působí, proto jsme zároveň držitelem certifikace Top Employer Europe 2019.

Top Employer jako mezinárodní nezávislý institut definuje rámec pro optimální personální management. Globálně jednotná certifikační metoda se pravidelně uskutečňuje v 116 zemích. Pozornost se zaměřuje na témata jako zaměstnanecké podmínky nebo rozvoj zaměstnanců. Top Employer pomocí 100 otázek v deseti okruzích ověřuje personální koncepty, procesy a nástroje dané společnosti.

Ověřované tématické okruhy jsou:

-        Talentmanagement

-        Personální plánování

-        Recruiting

-        Onboarding

-        Trénink & rozvoj

-        Performance management

-        Rozvoj vedoucích zaměstnanců

-        Kariéra a kariérní plánování

-        Kompenzace a benefity

-        Firemní kultura

Průběh a forma verifikace:

Jedná se o několikafázový certifikační proces, během něhož jsou jednotlivé kategorie a tématické okruhy posuzovány a hodnoceny nezávislými odborníky. Jako první vždy HR oddělení vyplní rozsáhlý a detailní HR Best Practices dotazník, po jehož odeslání následuje validační telefonický rozhovor, ověřující kvalitu odpovědí. Po doplnění všech potřebných podrobností je vyplněný dotazník předán k celkovému auditu. Je třeba dodat, že vyplění dotazníku trvá několik týdnů, jelikož institut vyžaduje mimo jiné také dokumenty a důkazy potvrzující uvedené informace. Celý proces včetně verifikačních hovorů a vyhodnocení dokoce celé měsíce. Po provedení auditu, vyhodnocení všech dodaných podkladů a sečtení budů jsou oznámeny oficiální výsledky, které jsou však určitý čas pod embargem.

 

Ocenění Mastercard Zaměstnavatel 2018

Další z řady ocenění, které Kaufland v této oblasti získal, společnosti udělil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR za podpory Mastercard. Pod hlavičkou oborové ankety Mastercard Obchodník roku 2018 je již druhým rokem vyhlašována i kategorie Zaměstnavatel v obchodě. A právě v ní se letos Kaufland umístil na 3. místě. Tato kategorie je zaměřena především na větší zaměstnavatele s více než 250 zaměstnanci a odborným garantem vyhodnocení je nezávislá odborná společnost Hays Czech Republic s.r.o.

 

4. místo v kategorii Obchod na základě výsledků dlouhodobé studie TOP Zaměstnavatelé.

Mezi náš další úspěch patří také umístění na 4. místě mezi TOP 5 zaměstnavateli v kategorii Obchod na základě výsledků dlouhodobé studie TOP Zaměstnavatelé. Studie TOP Zaměstnavatelé je projektem Asociace studentů a absolventů, který probíhá mezi studenty českých vysokých škol. Je realizován ve spolupráci s prestižní výzkumnou agenturou GFK, univerzitami, studentskými organizacemi a firemními partnery. Cílem studie je poskytnout jedinečné údaje celému studentskému vysokoškolskému světu, kdo jsou TOP Zaměstnavatelé a kde by se studenti, budoucí absolventi, měli ucházet o práci. Studie zároveň naznačí firmám, jak se stát preferovaným zaměstnavatelem.

Asociace studentů a absolventů je nezisková organizace. Jejím cílem je umožnit svým členům osobnostní i profesní rozvoj díky aktivnímu zapojení do různých projektů. Předmětem činnosti je realizace projektů od prvotního nápadu, přes fázi příprav, uskutečnění, až po fázi vyhodnocení. Projekty Asociace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj vzdělanosti v České republice a jejich cílem je přínos pro studenty a absolventy středních či vysokých škol.