2017_Arbeitgeberm_Multipicture_Header_Buehne

Naše firemní hodnoty

Výkon
Vysoký výkon je základem našeho úspěchu. Vyžaduje činy, odhodlání, odvahu a nadšení. To platí jak pro jednotlivce, tak pro celý tým.

Dynamika
Jsme dynamičtí. Vše osvědčené zdokonalujeme, nevyhovující optimalizujeme nebo vytváříme něco zcela nového. Jsme ochotní přijmout změny, prosadit je v praxi a nést za ně odpovědnost.

Férovost
Férovost je založena na vzájemné úctě a respektu. Je základním kamenem důvěryhodné spolupráce. Jedině férově můžeme trvale dosahovat našich cílů.

 

Naše zásady vedení "Ruku na to!"

Správné vedení je klíčovým úkolem každého vedoucího zaměstnance. Vedoucí zaměstnanci jako členové týmů dbají na to, aby všichni pracovali ruku v ruce, a tím dosáhli společného úspěchu.

Komunikace v naší společnosti je stejná jako naše obchodní strategie - jednoduchá a přímá. Vyjadřujeme se jasně, otevřeně a včas reagujeme na konflikty a řešíme je konstruktivně. Vždy spolu komunikujeme jako rovný s rovným.

My vedoucí pracovníci předáváme ostatním informace co nejefektivněji. Poskytujeme je včas a s ohledem na zadané úkoly.

Děláme konzistentní a srozumitelná rozhodnutí. V případě potřeby vysvětlíme důvody svých rozhodnutí, a tím objasníme situaci.

Respektujeme zaměstnance, kteří mají odvahu klást dotazy, i když jsou kritické. Odpovědím na jejich dotazy věnujeme dostatek času a dbáme na to, aby zaměstnanci problematice rozuměli.

Rozhodujícím faktorem společného úspěchu jsou vysoké pracovní výkony všech zaměstnanců. Je proto zásadním úkolem našeho vedení neustále rozvíjet potenciál každého zaměstnance. Výsledky našich zaměstnanců a jejich rozvoj v rámci celé společnosti jsou měřítkem našeho úspěchu.

Svým zaměstnancům poskytujeme pomoc, podporu a umožňujeme jim prostřednictvím svěřených úkolů dále růst. Na oplátku od nich vyžadujeme, aby řešili své úkoly odpovědně a s velkým nasazením.

Víme, jak důležité je pro každého uznání. Vytváříme proto prostředí motivující zaměstnance odvést co nejlepší práci, ve které jsou výsledky a odhodlání vždy oceněny.

Zaměstnanci mají právo vědět, jak jsme s nimi spokojeni. Proto jim včas poskytujeme konstruktivní zpětnou vazbu. A naopak je vybízíme, aby ji dávali i oni nám. Víme, že dobré vedení vyžaduje neustálou sebereflexi.

Nepřestáváme se zlepšovat. Dynamicky reagujeme na rychlý vývoj. Neustále hledáme nové cesty a uskutečňujeme nutné změny vedoucí k vyšší efektivitě. Pokud jsme ideální řešení již nalezli, využíváme jej i nadále.

Naše obchodní strategie vyžaduje jednoduchá a efektivní řešení. My vedoucí zaměstnanci dbáme na to, aby pracovní a schvalovací procesy byly nastaveny smysluplně.

Vysoký standard zabezpečíme tím, že dodržujeme správně definované procesy a zároveň je v případě potřeby flexibilně přizpůsobujeme poměrům dané země.

Jako vedoucí zaměstnanci jsme samozřejmou součástí týmů. Odpovědnost neseme jak za práci svého týmu, tak za spolupráci mezi odděleními. Bez ohledu na to, na čem pracujeme, musí v centru naší pozornosti zůstat společný úspěch.

Jako vedoucí zaměstnanci jednáme se všemi uznale a bez předsudků. Respektujeme osobnost každého zaměstnance a jeho schopnosti. Zároveň očekáváme vzájemný respekt i od nich.

Každý zaměstnanec je zodpovědný za výsledky své práce. Kontrola je pro nás projevem podpory, nikoli nedůvěry. Slouží k udržení nastavené obchodní strategie a posouvá nás dále. Usilujeme o takové pracovní klima, ve kterém zaměstnanci budou mít odvahu hledat nové cesty. Chyby nám dávají příležitost naučit se něčemu novému a vnitřně růst.

Jako vedoucí zaměstnanci jednáme s ostatními vždy partnersky. Jsme vždy srozumitelní a spolehliví. Stojíme si za svými výroky a důsledně dodržujeme dohody.

Svým férovým jednáním si získáváme důvěru. Tím dáváme každému šanci vydat ze sebe to nejlepší.

Jako vedoucí zaměstnanci jednáme v podnikatelském duchu: Myslíme a počínáme si odpovědně. Děláme taková rozhodnutí, jako by se jednalo o naši vlastní firmu. S finančními prostředky nakládáme účelně.

Pro naši společnost pracujeme odhodlaně. Se zaujetím plníme úkoly a vedeme své týmy. Svou odpovědnost delegujeme tam, kde je to možné. Dáváme tak zaměstnancům prostor a současně jasné hranice pro samostatná rozhodnutí.

V roli vedoucích zaměstnanců máme rozhodující vliv. Proto také jdeme příkladem vším, co děláme. Na první místo vždy klademe výkon celého týmu. Jednáme sebevědomě, ale zároveň rozvážně. Jsme vzorem pro ostatní.