Schuelerpraktikum

Dlouhodobá odborná praxe v kostce:

  • Předpoklad: učební obory související s naší obchodní činností (např. prodavač, obchodník, operátor skladování apod.)
  • Podmínka: smluvní zajištění se školou
  • Délka: dle učebních osnov
  • Zahájení: kdykoliv v průběhu roku

Jak praxe probíhá

Bloky teoretické výuky ve škole se po delší časový úsek pravidelně střídají s bloky praktického vyučování, které probíhá na prodejnách společnosti Kaufland. Během praktického vyučování získávají žáci dovednosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí našich prodejen, ověřují si své znalosti v praxi a seznamují se se standardy a postupy naší společnosti. Z řad společnosti Kaufland je jmenován instruktor odborného výcviku, který provází praktikanty po celou dobu praxe.

Jak se přihlásit

Dlouhodobou odbornou praxi vyřizujeme smluvně s domovskou školou, příp. učilištěm. V případě zájmu kontaktujte svoji školu, resp. učitele zodpovědného za odbornou praxi ve Vaší škole, který nás může kontaktovat prostřednictvím formuláře Všeobecný podnět v rubrice Kontakt.