header_schülerpraktikum

Jednorázová odborná praxe v kostce:

  • Předpoklad: studium oboru souvisejícího s činností společnosti Kaufland
  • Smluvní zajištění se školou
  • Délka: dle učebních nebo studijních plánů konkrétního oboru

Charakteristika odborné praxe

Praktikanti se seznámí s provozem prodejny a jednotlivých oddělení. Mají tak možnost uplatnit své teoretické vědomosti, rozšířit je o praktické dovednosti svého oboru a zlepšit i vyhlídky na své budoucí pracovní uplatnění.

Praktikantům je přidělen garant, který vedle metodického vedení studenta motivuje a na závěr také hodnotí jeho práci.

Jak jednorázová praxe probíhá

Délka praxe se odvíjí od konkrétního studijního nebo učebního oboru, obvykle se pohybuje v rozmezí 1 až 4 pracovních týdnů. Její rozsah stanovuje škola v souladu s požadavky akreditovaného vzdělávacího programu a učebního plánu konkrétního oboru.

Jak se přihlásit

Jednorázovou odbornou praxi vyřizujeme smluvně s domovskou školou, příp. učilištěm. V případě zájmu kontaktujte svoji školu, resp. učitele zodpovědného za odbornou praxi ve Vaší škole, který nás může kontaktovat prostřednictvím formuláře Všeobecný podnět v rubrice Kontakt.

Naše výhody

Co získám, když po škole nastoupím v Kauflandu? Přečtěte si více o našich zaměstnaneckých výhodách.