Náhled do pracovního prostředí

Nastupte na odbornou dlouhodobou praxi k nám

Kaufland nabízí odborným školám a učilištím prostor k praktickému vyučování učňů a místo pro jejich první pracovní zkušenost i další odborný rozvoj. Po absolvování školy jsou u nás vítanými zaměstnanci.

Důležité informace

Předpoklad

  • Učební obory související s naší obchodní činností

Podmínka

  • Smluvní zajištění se školou

Délka

  • dle učebních osnov

Zahájení

  • Kdykoliv v průběhu roku

Dlouhodobá odborná praxe

Zjistěte více o průběhu praxe

Bloky teoretické výuky ve škole se po delší časový úsek pravidelně střídají s bloky praktického vyučování, které probíhá na prodejnách společnosti Kaufland. Během praktického vyučování získávají žáci dovednosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí našich prodejen, ověřují si své znalosti v praxi a seznamují se se standardy a postupy naší společnosti. Z řad společnosti Kaufland je jmenován instruktor odborného výcviku, který provází praktikanty po celou dobu praxe.

Proč na dlouhodobou odbornou praxi do Kauflandu?

Spoluprací na praktickém vyučování nabízíme učňovským školám potřebné propojení teoretické výuky a reálné praxe. Učni získávají od začátku studia cenné praktické znalosti, zkušenosti, schopnosti a dovednosti, které jsou zásadní pro jejich budoucí zaměstnavatelnost a životní perspektivu.

Jak se přihlásit?

Kontaktujte zástupce školy pro praktické vyučování, informujte ho o svém zájmu. Následně je třeba, aby zástupce školy kontaktoval oddělení Vzdělávání, centrála Kaufland, Praha 6. Škola a Kaufland uzavřou po vzájemné domluvě a souhlasu konkrétného pracoviště rámcovou smlouvu k praktickému vyučování.

Kontakt: oddělení Vzdělávání, telefon: 251 051 331.

Nabízíme možnost uplatnění po ukončení praxe?

Praktickým vyučováním tak žákům usňadňujeme přechod ze školy do trvalého zaměstnání. Odborně připraveným, motivovaným učňům, kteří u nás realizují praktické vyučování v rámci svých školních povinností, nabízíme po skončení jejich studia nástup do pracovního poměru, příp.již během studia možnost brigád nebo zkráceného úvazku, dle aktuální nabídky volných pozic daného pracoviště.Máte chuť jít do toho s námi?

K vyhledávání pozic

Chcete začít u nás? Čeká na Vás mnoho volných pozic.

Do portálu pro uchazeče

Přihlaste se nyní a sledujte stav Vaší žádosti.