Načerpej první pracovní zkušenosti na praxi

Nastartuj u nás svoji budoucí kariéru. Jsme mezinárodní společnost se spoustou možností uplatnění. Je vice způsobů, jak u nás začít – například na jednorázové odborné praxi, kdy učni poznají problematiku studijního oboru v reálném pracovním prostředí.

Důležité informace

 • Předpoklad
  Studium oboru souvisejícího s činností naší společnosti

 • Podmínka
  Smluvní zajištění se školou

 • Délka
  dle učebních plánů učebního oboru

 • Zahájení
  Kdykoliv v průběhu roku

 


Krátkodobá odborná praxe

Zjistěte vice o průběhu praxe

Praktikanti se seznámí s provozem prodejny a jednotlivých oddělení. Mají tak možnost uplatnit své teoretické vědomosti, rozšířit je o praktické dovednosti svého oboru a zlepšit i vyhlídky na své budoucí pracovní uplatnění. Praktikantům je přidělen garant, který vedle metodického vedení studenta motivuje a na závěr také hodnotí jeho práci. Délka praxe se odvíjí od konkrétního studijního nebo učebního oboru, obvykle se pohybuje v rozmezí 1 až 4 pracovních týdnů. Její rozsah stanovuje škola v souladu s požadavky akreditovaného vzdělávacího programu a učebního plánu konkrétního oboru.

Proč na jednorázovou odbornou praxi do Kauflandu?

Naučíte se žít v reálném pracovním prostředí, vybavíme Vás zkušenostmi a dovednostmi z praxe, které se Vám neztratí v žádném uplatnění na trhu práce nyní ani v budoucnosti. Kromě toho si můžete nástupem na praxi k nám i něco vydělat a získat příjemný pocit nezávislosti na rodičích.

Jak se přihlásit?

Kontaktujte zástupce své školy pro odbornou praxi, informujte ho o svém zájmu. Následně je třeba, aby zástupce školy kontaktoval oddělení Vzdělávání, centrála Kaufland, Praha 6. Škola a Kaufland uzavřou po vzájemné domluvě a se souhlasem konkrétního pracoviště dohodu k odborné praxi.

Kontakt: oddělení Vzdělávání, telefon: 251 051 331.

Nabízíme možnost uplatnění po ukončení praxe?

Motivovaným studentům se zájmem o práci u nás rádi nabídneme uplatnění dle aktuálních možností konkrétního pracoviště. Možnosti jsou široké, dle oboru uplatnění i podle lokality.Máte chuť jít do toho s námi?

K vyhledávání pozic

Chcete začít u nás? Čeká na Vás mnoho volných pozic.

Do portálu pro uchazeče

Přihlaste se nyní a sledujte stav Vaší žádosti.