Postaráme se o tvůj kariérní rozvoj

Jsme výkonná společnost, která svým zaměstnancům nabízí široké možnosti profesního rozvoje. Podporujeme je v rozšiřování kvalifikace a umožňujeme jim neustálý růst v práci. To nás jako společnost činí úspěšnými.

Zapracování

Začni svoji kariéru strukturovaným zapracováním

Tvoje strukturované a úspěšné zapracování je pro nás důležité. Hned na začátku Vás seznámíme se všemi důležitými informacemi a představíme vám společnost na Uvítacím dni. Kromě představení důležitých kontaktních osob a oblastí uplatnění Vás podpoříme také různými vzdělávacími programy. Individuální zapracování Vám ulehčí Vaši práci a při plnění úkolů Vám dodá pocit jistoty.


Talent Management

Poznej svoje silné stránky a rozvíjej svůj potenciál

Každý náš zaměstnanec má různé silné stránky. S naším Talent Managementem se postaráme o to, aby byl Váš potenciál rozpoznaný a podporovaný. Jako férový zaměstnavatel nabízíme transparentní proces hodnocení a podpory.

Během pravidelných rozhovorů mají naši kolegové a vedoucí zaměstnanci možnost si navzájem poskytnout oboustrannou zpětnou vazbu k jejich spolupráci a výkonu. Výsledkem těchto rozhovorů je nastavení individuálního plánu pro profesionální a osobní rozvoj každého zaměstnance.


Vedoucí zaměstnanec

Tvůj start na vedoucí pozici s jistotou

První vedoucí pozice s sebou přináší nové zodpovědnosti a výzvy. Díky našemu propracovanému systému umožňujeme našim novým vedoucím pracovníkům poznat naše hodnoty a nástroje vedení a získat tak jistotu v jejich nové roli. Společně tak vytváříme podmínky pro fungující spolupráci.

Zabezpečujeme vysokou úroveň praxe a vytváříme tak jistotu v budoucím běžném pracovním dni prostřednictvím praktických úloh a vzájemnou výměnou zkušeností s kolegy během zapracování.

Zásady vedení

Seznámíš se s našimi pěti zásadami vedení. Zakládají se na našich firemních hodnotách, jsou posláním našich vedoucích pracovníků a příslibem pro naše zaměstnance.

Sebeřízení

Dozvíš se, jak rozpoznat svoje silné stránky a oblasti svého rozvoje, stejně jako to, jak je trvale rozvíjet.

Efektivní komunikace

Ovládáš základní principy komunikace a víš, jak se vypořádat s těžkými situacemi.

Talent management

Poznáš svoji roli lídra při rozvoji svých kolegů a jejich individuální podpoře.


Rozvoj vedoucích zaměstnanců

Staň  se výkonným manažerem

V rámci přípravy na výkon funkce vedoucího pracovníka nabízíme našim zaměstnancům vzdělávací koncept šitý na míru, ve kterém dále rozvíjejí svoje kompetence v těchto oblastech:

  • Strategická orientace
  • Prosazování změn
  • Identifikace oblastních a mezinárodních souvislostí
  • Identifikace příležitostí na zlepšení výkonnosti
  • Budování celofiremní sítě

V tomto směru vědomě následujeme nové postupy: kromě nejrůznějších vzdělávacích kurzů probíhá velká část rozvoje přímo během výkonu práce. Během virtuálních schůzek jste v neustálém kontaktu s kolegy. To Vám poskytuje možnost neustálého sdílení zkušeností a názorů z různých oblastí.Máte chuť jít do toho s námi?

K vyhledávání pozic

Chcete začít u nás? Čeká na Vás mnoho volných pozic.

Do portálu pro uchazeče

Přihlaste se nyní a sledujte stav Vaší žádosti.