Diverzita jako faktor úspěchu

Touha po úspěchu a ochota činit Kaufland každým dnem lepším je to, co nás všechny motivuje – bez ohledu na sociální zázemí, přesvědčení, původ, pohlaví, sexuální orientaci nebo věk. Jsme přesvědčeni, že právě diverzita znamená více než celkový součet samotných jednotlivců. To zažíváme každý den. 

„Diverzita je pro nás klíčovým faktorem úspěchu. Pouze pokud ve společnosti podporujeme diverzitu a díky tomu chápeme různé aspekty jejího působení, můžeme naše zákazníky dlouhodobě přesvědčit“.


Zaměstnanecká diverzita

Společný úspěch

Máme již více než 100 národností pracujících na dvou kontinentech v sedmi zemích. Tato mezinárodnost se projevuje nejen v nadnárodních projektech, ale zejména v každodenní interakci v našich pobočkách, logistických centrech a továrnách na maso. Tyto různé perspektivy nám dávají cenné impulsy pro naši každodenní práci.

Pro nás je důležitý jiný stupeň zkušeností našich zaměstnanců. Naše rozmanitost zajišťuje, že předáváme znalosti a udržujeme aktuální informace o nových perspektivách. Proto investujeme do naší další generace - a tedy i do budoucnosti naší společnosti.


Stejná šance pro všechny

Každý přispívá k úspěchu celé společnosti

Rovné zacházení a spolupráce s respektem je pro nás běžnou praxí a tu take vyžadujeme. Jednáme s respektem a bez předsudků. Respektujeme odlišné osobnosti našich zaměstnanců a podporujeme náš společný rozvoj. Každý má u nás stejné šance převzít zodpovědnost a jednat samostatně.

Naše objektivní výběrová kritéria pro nastavení a další rozvoj zajišťují férovost nezávisle na původu, pohlaví, věku, sexuální orientaci, vyznání nebo postižení. Naše celofiremní mzdová struktura se řídí objektivními kritérii jako je délka praxe, know how a kompetence. Abychom toto zajistili, mají naši zaměstnanci možnost obrátit se na neutrálního komunikačního partnera – důvěrníka. Tento rozhovor je anonymní.


Ženy na vedoucích pozicích

Silné ženy, silné vedení

V oblasti vedení jsme již dosáhli rovnováhy. Polovinu našich vedoucích pozic zastávají ženy. Je pro nás důležité, aby všichni měli stejné šance a odměna vycházela výhradně z činnosti – bez ohledu na pohlaví.


Kariérní rozvoj

Jako výkonná společnost nabízíme různé možnosti kariérního vzdělávání a růstu. Aby naši zaměstnanci mohli při plnění úkolů osobnostně i profesně růst, podporujeme vzájemnou výměnu zkušeností a znalostí. V rámci naší kultury týkající se podávání zpětné vazby podporujeme vedoucí pracovníky v pravidelných hodnotících pohovorech. Společně dokážeme rozeznat potenciál a využít ho. Máme širokou škálu profesních možností v závislosti na životní situaci nebo profesních cílech.

Férová mzda

Jako pro férového zaměstnavatele je pro nás důležité, aby atraktivní ohodnocení odpovídalo objektivním kritériím a odvedené práci – a to nezávisle na pohlaví.

Work life balance

Ať už plný nebo zkrácený úvazek, rodičovská dovolená nebo péče o člena rodiny. Našim zaměstnancům umožňujeme flexibilní modely pracovní doby, přičemž mohou skloubit pracovní a soukromý život. Prostřednictvím našeho Sabatikalu poskytujeme našim zaměstnancům využít takzvané kariérní přestávky – ať už na cestu kolem světa, osobní vzdělávání nebo na čas strávený s rodinou.


Máte chuť jít do toho s námi?

K vyhledávání pozic

Chcete začít u nás? Čeká na Vás mnoho volných pozic.

Do portálu pro uchazeče

Přihlaste se nyní a sledujte stav Vaší žádosti.