Diverzita jako faktor úspěchu

Touha po úspěchu a ochota činit Kaufland každým dnem lepším je to, co nás všechny motivuje – bez ohledu na sociální zázemí, přesvědčení, původ, pohlaví, sexuální orientaci nebo věk. Jsme přesvědčeni, že právě diverzita znamená více než celkový součet samotných jednotlivců. To zažíváme každý den. 

„Diverzita je pro nás klíčovým faktorem úspěchu. Pouze pokud ve společnosti podporujeme diverzitu a díky tomu chápeme různé aspekty jejího působení, můžeme naše zákazníky dlouhodobě přesvědčit“.

Zaměstnanecká diverzita

Společný úspěch

Máme již více než 100 národností pracujících v osmi zemích Evropy. Tato mezinárodnost se projevuje nejen v nadnárodních projektech, ale zejména v každodenní interakci na našich prodejnách, logistických centrech a masozávodech Tyto různé perspektivy nám dávají cenné impulsy pro naši každodenní práci.  Naše rozmanitost zajišťuje, že předáváme znalosti a udržujeme aktuální informace o nových perspektivách. Proto investujeme do naší další generace - a tedy i do budoucnosti naší společnosti.

Pro nás je důležitý jiný stupeň zkušeností našich zaměstnanců. Naše rozmanitost zajišťuje, že předáváme znalosti a udržujeme aktuální informace o nových perspektivách. Proto investujeme do naší další generace - a tedy i do budoucnosti naší společnosti.


Stejná šance pro všechny

Každý přispívá k úspěchu celé společnosti

Rovné zacházení a spolupráce s respektem je pro nás běžnou praxí a tu take vyžadujeme. Jednáme s respektem a bez předsudků. Respektujeme odlišné osobnosti našich zaměstnanců a podporujeme náš společný rozvoj. Každý má u nás stejné šance převzít zodpovědnost a jednat samostatně.

Naše objektivní výběrová kritéria pro nastavení a další rozvoj zajišťují férovost nezávisle na původu, pohlaví, věku, sexuální orientaci, vyznání nebo postižení. Naše celofiremní mzdová struktura se řídí objektivními kritérii jako je délka praxe, know how a kompetence. Abychom toto zajistili, mají naši zaměstnanci možnost obrátit se na neutrálního komunikačního partnera – důvěrníka. Tento rozhovor je anonymní.


Ženy na vedoucích pozicích

Silné ženy, silné vedení

V oblasti vedení jsme již dosáhli rovnováhy. Polovinu našich vedoucích pozic zastávají ženy. Je pro nás důležité, aby všichni měli stejné šance a odměna vycházela výhradně z činnosti – bez ohledu na pohlaví.


Kariérní rozvoj

Jako výkonná společnost nabízíme různé možnosti kariérního vzdělávání a růstu. Aby naši zaměstnanci mohli při plnění úkolů osobnostně i profesně růst, podporujeme vzájemnou výměnu zkušeností a znalostí. V rámci naší kultury týkající se podávání zpětné vazby podporujeme vedoucí pracovníky v pravidelných hodnotících pohovorech. Společně dokážeme rozeznat potenciál a využít ho. Máme širokou škálu profesních možností v závislosti na životní situaci nebo profesních cílech.

Férová mzda

Jako pro férového zaměstnavatele je pro nás důležité, aby atraktivní ohodnocení odpovídalo objektivním kritériím a odvedené práci – a to nezávisle na pohlaví.

Work life balance

Ať už plný nebo zkrácený úvazek, rodičovská dovolená nebo péče o člena rodiny. Našim zaměstnancům umožňujeme flexibilní modely pracovní doby, přičemž mohou skloubit pracovní a soukromý život. Prostřednictvím našeho Sabatikalu poskytujeme našim zaměstnancům využít takzvané kariérní přestávky – ať už na cestu kolem světa, osobní vzdělávání nebo na čas strávený s rodinou.


Lidé z Kauflandu

Poznej Michaelu a její kariérní vývoj v Kauflandu

Michaela Rousková pracuje ve společnosti Kaufland jako Vedoucí oblasti nákupu čerstvých potravin. Po dokončení kariérního programu pro absolventy vysokých škol Kaufland Potential Campus se vydala přímo do ostrého světa nákupu. Když se jí její nadřízený ptal, jaký sortiment by ji zajímal, odpověď byla jasná: „Čím čerstvější, tím lepší.“ A tak to vše začalo. Kariéru zahájila jako nákupčí sortimentu uzenin a drůbeže, ke kterému později převzala i nákup masa, který považuje za královskou disciplínu.

Jaká je tvoje pozice v Kauflandu a jak jsi se k ní dostala?

V Kauflandu pracuji jako Vedoucí oblasti nákupu čerstvých potravin. V současné době vedu tým nákupčích, se kterými realizuji nové vize a dělám vše pro to, aby v obchodních domech Kaufland byl to nejlepší zboží.

Jak tě Kaufland připravil na vedoucí pozici?

Začínali jsme školeními. Už během Potential Campus programu jsem se účastnila i těch, které nás připravovaly na manažerské rozhodování. Šlo o to, dostat z člověka co nejvíce. V té době nebyly trainee programy cílené na konkrétní pozice. Nové trainee programy, které máme, jsou od začátku zaměřené na jednu konkrétní oblast, jako třeba Nákup/Marketing. Člověk půjde jedním směrem. I tak bude ale pořád možné přejít z jednoho oddělení do jiného.

Jaké vlastnosti by podle tebe měl mít člověk na vedoucí pozici?

Když vidíte v člověku potenciál, musíte mu klást obtížné úkoly, abyste ho mohli využít a aby ho v sobě objevil i on sám. Je to způsob odemykání lidského potenciálu. I já jsem si tím prošla. Hodně jsem se učila, ale pak jsem plnila operativní úkoly stejně jako moji zkušení kolegové a očekávalo se ode mě, že kromě skvělých výsledků dám práci i nějakou přidanou hodnotu, a nový nápad. Vůbec to tehdy nebylo lehké, ale bylo to neuvěřitelně zajímavé. Zmínila bych asi také přirozenou autoritu a schopnost zaměstnance motivovat a vést na základě vzájemné důvěry a spolupráce týmu.

Co se ti nejvíce líbí na tvé pozici?

Moje práce má v první řadě zásadní ekonomický a společenský dopad. Jak pro naši firmu, tak pro zákazníky. Třeba před třemi lety jsme se rozhodli, že od základů posuneme kvalitu uzenin v našich pultech. Žádné strojně oddělené maso, jen ty nejkvalitnější šunky, salámy a párky. Změna zákaznických návyků s sebou nese rizika. Vyšší kvalita si žádá vyšší cenu a je potřeba vysvětlit, proč a v čem je nový výrobek lepší. Museli jsme jim vysvětlit náš nový přístup. Dopadlo to skvěle, vzrostli jsme v očích zákazníků z hlediska vnímání kvality a přístupu k nim. Docílili jsme zároveň i výborných meziročních ekonomických výsledků. Je na hodnocení manažera, co a jak se bude prodávat. A je spousta faktorů, které toto rozhodnutí ovlivňují. Součástí naší práce je i neustálé ochutnávání výrobků, což je důležité pro výběr, a hlavně pro vývoj novinek. Když chceme vyvinout nový produkt, tak poptáme třeba deset dodavatelů a padesát vzorků. Pro jednání o cenách musíme vždy produkt dokonale znát. Měli jsme např. celodenní ochutnávku sortimentu grilovací sezóny. Ochutnávali jsme, porovnávali a vybírali ze steaků, svíčkové, marinovaného masa nebo krkovice i ryb. Myslím, že málo povolání přinese tak rychle viditelné plody vaší práce. Něco vyvinete a pak to vidíte v krátké době v regálech našich obchodů a sledujete, jak se zboží prodává.

Naplnila se tvá očekávání o práci v Kauflandu?

Kaufland předčil všechna má očekávání. Obyčejný člověk „zvenku“ vůbec netuší, jaké je to v maloobchodě zajímavé a akční. Už jen na účastníky účastníky Trainee programů jsou kladeny vysoké nároky. Vůbec jsem si nedokázala představit takový kariérní progres, jakého se mi dostalo právě v této společnosti.

Co radíš ostatním, kteří také usilují o vedoucí pozici?

Buďte vytrvalí, dejte do toho všechno a dělejte to srdcem. To je základ všeho.

Jakými slovy by tě popsali tví kolegové?

Pozitivní, ambiciózní, přátelská, důsledná, motivující.


Máte chuť jít do toho s námi?

K vyhledávání pozic

Chcete začít u nás? Čeká na Vás mnoho volných pozic.

Do portálu pro uchazeče

Přihlaste se nyní a sledujte stav Vaší žádosti.