Poznejte naše oddělení správy

Pod oblast Správa spadá 6 samostatných oddělení, které tvoří jeden fungující celek. Uplatnění tak lze nalézt v různých oborech. Začněte v naší všestranné Správě - od ověřování faktur a klíčové analýzy výkonnosti až po zavedení nových systémů. U nás můžete plně využít své obchodní schopnosti.

Správa

V oblasti Správa se realizují všechny „provozně–ekonomické“ činnosti.

Účetnictví

Oddělení Účetnictví se stará o správnou účetní evidenci a bilanci veškerých finančních toků.

Finance

Oddělení Financí zodpovídá za optimální řízení likvidity a zajišťování finančních prostředků.

Controlling

Controlling sbírá, zpracovává a vyhodnocuje údaje týkající se hospodaření firmy, které následně slouží jako podklad pro důležitá strategická rozhodnutí managementu.

Právní oddělení

Právní oddělení poskytuje právní poradenství všem oddělením ve všech důležitých otázkách obchodního práva a vypracovává posudky pro management firmy.

Revize

Revize kontroluje, zda a jak jsou uplatňována interní a externí pravidla. Ať již jde o cenovky v regálech, správnou strukturu speciálních stojanů na prodejnách nebo dodržování zákonných předpisů a bezpečnosti provozu.


Máte chuť jít do toho s námi?

K vyhledávání pozic

Chcete začít u nás? Čeká na Vás mnoho volných pozic.

Do portálu pro uchazeče

Přihlaste se nyní a sledujte stav Vaší žádosti.