Redakce

Vlastník a provozovatel internetových stránek v souladu se zák. č. 121/2000 Sb.:

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6

 

Tel.: 251 051 110 – 114
Fax: 251 717 759

 

Kaufland Česká republika v.o.s. je českou obchodní společností, se sídlem Praha 6, Bělohorská 203, IČ: 25110161. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 20184. Společnost jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, kterým je obchodní společnost Kaufland Management ČR s.r.o., se sídlem Praha 6, Bělohorská 203, IČ: 25080181, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v oddíle C, vložce 47933, tato jednající prostřednictvím svých jednatelů v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, resp. v souladu s pověřením k samostatnému zastupování.

 

Upozornění na Compliance porušení

Pokud máte zájem oznámit Compliance porušení nebo máte otázky ke Compliance u společnosti Kaufland, můžete se poštou nebo e-mailem obrátit na našeho Compliance-manažera nebo advokáta důvěrníka, příp. můžete využít našeho online oznamovacího systému.