Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů na našich internetových stránkách zprostředkovávajících nabídky pracovních příležitostí (kariérní portál)

Při používání internetového systému s nabídkami pracovních příležitostí chceme, abyste se cítili dobře a bezpečně. Ochrana Vaší osobní sféry má pro nás prioritu, protože ochranu osobních údajů vnímáme nejen jako důležitý prvek odpovědného přístupu k zákazníkům, ale rovněž jako kvalitativní znak přístupu k uchazečům o zaměstnání a zaměstnancům založeného na respektu a ochraně. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů Vám poskytnou informace o přístupu společnosti Kaufland ke zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním našich internetových stránek zaměřených na výběr pracovních pozic.

1. Správce údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

Telefon: +420 251 05 1111

E-mail: personal@kaufland.cz

 

Pro zjednodušení bude společnost Kaufland Česká republika v.o.s. dále označována pouze jako společnost „Kaufland“.

 

2. Kontaktní formulář / e-mailový kontakt / telefonní kontakt

 

Účel zpracování osobních údajů / právní základ: S osobními údaji, které nám poskytnete při vyplnění kontaktních formulářů, telefonicky či e-mailem, nakládáme samozřejmě tak, aby byla zachována jejich důvěrnost. Vaše osobní údaje používáme výhradně s účelovým omezením tak, abychom byli schopni zpracovat Vaši žádost. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá z nutnosti zodpovědět dotazy návštěvníků internetových stránek a tím z potřeby zajistit a podporovat jejich spokojenost.

Příjemci / kategorie příjemců: Sdělení osobních údajů třetím stranám mimo společnost Kaufland zásadně vylučujeme. Výjimečně jsou osobní údaje zpracovávány na základě našeho pověření příslušnými zpracovateli. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme, provádíme jejich audit a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 GDPR.

V určitých případech může být rovněž nezbytné, abychom předávali výpisy z Vašeho dotazu jiným společnostem náležejícím do skupiny Kaufland (resp. společnosti ze skupiny Kaufland, která se týká  Vaší žádosti uchazeče o zaměstnání) s tím, aby Vaši žádost zpracovaly. V těchto případech je však nejprve provedena anonymizace Vaší žádosti, která zajistí, že tato pověřená společnost ze skupiny Kaufland nebude moci vytvořit např. na základě případných identifikátorů vazbu k Vaší osobě. Bude-li v konkrétním případě nezbytné sdělit Vaše osobní údaje, nejprve Vás o této skutečnosti předem informujeme a vyžádáme si Váš souhlas.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení: Veškeré osobní údaje, které nám v případě dotazů poskytnete prostřednictvím těchto internetových stránek nebo e-mailem, nejpozději 90 dnů poté, co Vám odešleme finální odpověď, vymažeme, příp. bezpečně anonymizujeme. Důvodem této lhůty je okolnost, že nás návštěvníci internetových stránek často i po zaslání odpovědi znovu kontaktují v téže věci. V takovém případě musíme být schopni reagovat a odkázat na předchozí korespondenci. Proto Vaše podklady uchováváme ještě po dobu 90 dnů. Dle našich zkušeností nepřicházejí po uplynutí této doby již zpravidla žádné dotazy, které by se týkaly námi zaslané odpovědi.

 

3. Internetový portál nabídek pracovních míst

 

Společnost Kaufland se neustále snaží získávat kvalifikované a motivované pracovníky. Dovolujeme si Vás upozornit, že žádosti o zaměstnání, které nám zasíláte prostřednictvím e-mailu, nám jsou zasílány nekódovaně. Z tohoto důvodu Vás proto žádáme, abyste pro zasílání žádostí o zaměstnání využívali výhradně náš internetový kariérní portál www.kaufland.cz/kariera. Dovolujeme si Vás požádat, abyste věnovali pozornost informacím o ochraně osobních údajů, které jsou na tomto portálu uvedeny ve specifických Zásadách ochrany osobních údajů v souvislosti s využíváním internetového kariérního portálu a řídili se jimi.   

 

4. Zpracování osobních údajů v případě použití funkcí sociálního sdílení „social sharing“

 

Z důvodů ochrany osobních údajů jsme se vědomě rozhodli, že přímo na tyto naše internetové stránky neumístíme funkci „sdílení“ různých sociálních sítí ve formě sociálních pluginů. Proto jsou funkce „sdílení“, resp. „sharing“ implementovány na těchto internetových stránkách pouze ve formě hyperlinku. Tento hyperlink odkazuje až v nově otevřeném oknu na stránky sociálních sítí. Pokud tedy pouze navštívíte náš kariérní portál, nebudou poskytovatelům služeb sociálních médií předávána zásadně žádná data. Tvorba profilu třetí stranou je tak vyloučena. Nicméně nechceme bránit těm návštěvníkům našich internetových stránek, kteří by chtěli „sdílet“ obsahy našeho kariérního portálu s jejich sociální, aby této možnosti využili. Pouze pokud sami vědomě stisknete příslušné tlačítko „sdílet“, resp. „share“, dojde k předání poskytovatelům služeb Vámi zvolené sociální sítě.

Účel zpracování osobních údajů / právní základ: Právním základem zpracování osobních údajů v případě používání funkce „sdílení“ je čl. 6 odst. 1 f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá ze zájmu nabídnout uživatelům našeho kariérního portálu tuto funkci jako volitelnou opci. 

Příjemci / kategorie příjemců: „Sdílení“ obsahů našeho kariérního portálu má za následek, že určité údaje mohou být předány poskytovatelům služeb sociálních médií. V tomto případě se jedná například o tyto údaje:

-        adresa této internetové stránky

-        datum a čas vyvolání internetové stránky, resp. aktivace tlačítka „sdílení“

-        informace o použitém prohlížeči a o provozním systému

-        Vaše aktuální IP adresa

-        Vámi sdílený obsah

Do sdílených obsahů pak mohou v závislosti na Vámi provedeném nastavení ochrany osobních údajů ve Vašem vlastním účtu nahlížet i jiní uživatelé stejné sociální sítě. Jste-li již v okamžiku aktivace tlačítka „sdílení“ zalogován(a) u související služby sociálních médií, je její poskytovatel rovněž schopen zjistit ze shora uvedených údajů Vaše jméno uživatele a příp. i Vaše skutečné jméno. Tyto údaje může příslušný poskytovatel zpracovávat i v zemích mimo Evropskou unii. Nemůžeme ovlivnit rozsah, povahu a účel zpracování (osobních) údajů poskytovatelem těchto služeb. Vezměte proto v úvahu, že poskytovatelé služeb sociálních médií jsou na základě shora uvedených údajů schopni vytvořit pseudonymizované a dokonce individualizované uživatelské profily

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:  Doba zobrazení Vámi sdílených obsahů závisí na nastavení ochrany osobních údajů v rámci Vašeho účtu u příslušného poskytovatele konkrétní sociální sítě a na jeho vlastních Zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Kaufland nemá možnost tyto skutečnosti ovlivnit. 

 

 

5. Používání textových souborů cookies

 

Na našich internetových stránkách zaměřených na výběr pracovních pozic používáme tzv. cookies.  Cookies jsou malé textové soubory, které odesílá náš internetový server Vašemu koncovému zařízení (počítači, notebooku, chytrému telefonu či tabletu) při návštěvě těchto internetových stránek a jsou na těchto zařízeních uloženy ve Vámi používaném internetovém prohlížeči. Použité soubory cookies mohou plnit různé funkce. V následujícím textu Vás seznámíme s jednotlivými účely různých cookies, které lze použít.

Mimochodem: Váš internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás informoval o používání textových souborů cookies. Díky tomu budete mít vždy přehled o použití těchto souborů. Kromě toho můžete nastavení Vašeho internetového prohlížeče uzpůsobit tak, aby obecně neakceptoval žádné soubory cookies nebo pouze ty, které používají určití poskytovatelé. Chtěli bychom Vás však upozornit, že takové nastavení může vést za určitých okolností k omezení funkcí, které náš kariérní portál nabízí.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ:

Používáním našeho kariérního portálu lze detekovat tyto informace:

·        internetovou stránku, která byla předtím navštívena (http referer)

·        internetovou stránku, ze které byl vyžádán příslušný soubor  

·        název/jméno souboru  

·        datum a čas dotazu  

·        přenesený objem dat

·        přístupový stav jako např. „soubor přenesen“, „soubor nenalezen“ apod.

·        popis typu použitého internetového prohlížeče

·        anonymizovanou IP adresu zkrácenou o 3 poslední čísla programem Adobe Analytics. Tyto informace využíváme pro usnadnění používání internetových stránek vyloučením nutnosti opakovaného zadávání stejných informací, pro účely statistického vyhodnocování, pro účely úpravy našeho kariérního portálu dle Vašich potřeb a za účelem obrany před neregulérním dotazováním na naši internetovou nabídku.

 

V této souvislosti používáme cookies, s jejichž pomocí je řízeno spojení našeho kariérního portálu během relace. Za tímto účelem nastaví námi pověřená společnost Adobe Systems. Pomocí tohoto permanentního souboru cookie lze detekovat Váš prohlížeč při Vaší opětovné návštěvě těchto internetových stránek. To slouží průzkumu trhu a uzpůsobení našeho kariérního portálu potřebám návštěvníků.

Údaje shromážděné za pomoci technologie Adobe Analytics nejsou používány k tomu, abychom osobně identifikovali konkrétního uživatele našeho kariérního portálu. Uživatelské údaje uložené v textových souborech cookies nejsou ani používány pro účely přiřazení k osobním údajům nositele pseudonymu. Právním základem takového ukládání osobních údajů a používání permanentních souborů cookies je čl. 6 odst. 1 f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá ze snahy optimalizovat vlastní internetové stránky. Máte právo kdykoli s účinky do budoucnosti vznést námitku vůči tomuto shromažďování a ukládání údajů za využití permanentních textových souborů cookies společností Adobe Systems. Pro uplatnění tohoto práva stačí kliknout na tento odkaz a na internetových stránkách, které se Vám po kliknutí na tento odkaz zobrazí, potvrdíte svůj nesouhlas/námitku. V takovém případě bude ve Vašem internetovém prohlížeči nastaven permanentní soubor „Do not track“ cookie společnosti Adobe, jenž zajistí, že Adobe technologie již napříště nebude využívána.

Příjemci / kategorie příjemců: Vaše údaje jsou v rámci zpracování (osobních) údajů v rámci skupiny Kaufland zveřejněny/předány pouze odborným úsekům odpovědným za správu našich internetových stránek. Má-li společnost Adobe Systems nebo jiný poskytovatel technických služeb přístup k údajům v souvislosti s nutností poskytování příslušné technické podpory, jsou s těmito poskytovateli uzavřeny příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů z pověření ve smyslu čl. 28 GDPR.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení: Textové soubory cookies budou při ukončení relace (session) internetového prohlížeče (zavření programu prohlížeče) vymazány. Permanentní soubory cookies zůstanou uloženy do doby, dokud je sami manuálně pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče nevymažete.

 

6. Šifrování

 

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom zajistili co možná nejkomplexnější ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem. Vedle zajištění provozního prostředí používáme šifrování. Vámi uvedené informace jsou přenášeny v zašifrované podobě prostřednictvím protokolu SSL (secure socket layer) a jsou autenticky ověřovány tak, aby se předešlo zneužití osobních údajů třetími osobami. Šifrování poznáte tak, že na stavovém řádku Vašeho prohlížeče je symbol zámku vyobrazen v uzamčené podobě a řádek adresy začíná „https....“.

    

 

7. Vaše práva subjektu údajů

V souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) máte právo kdykoli a bezúplatně získat informaci o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě uloženy u společnosti Kaufland.

Kromě toho máte dle čl. 16 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) právo požadovat opravu nepřesných/nesprávných údajů, které jsou o Vaší osobě uloženy.

V neposlední řadě máte dle čl. 17 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) právo požadovat výmaz osobních údajů v případě, že takové údaje již nejsme oprávněni ukládat (např. v případě, že tyto údaje již nejsou pro rozhodnutí o přijetí uchazeče do zaměstnání potřebné nebo protože jste příslušný souhlas se zpracováním osobních údajů odvolali).

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), náleží Vám dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vyjádříte-li svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, nebudou Vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávány. To neplatí, pokud správce osobních údajů prokáže, že jsou dány kogentní důvody hodné ochrany hovořící pro oprávněné další zpracování takových osobních údajů, kdy tyto důvody převažují nad zájmem subjektu údajů ohledně uplatnění práva vznesení námitky proti zpracování dotčených osobních údajů.

V případě, že jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

 

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.

Ve shora uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obracejte písemně či e-mailem na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů.

Aniž je tím dotčen jiný správní či soudní opravný prostředek, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, je-li subjekt údajů toho názoru, že zpracování osobních údajů, jež se ho týkají, porušuje ustanovení GDPR (čl. 77 GDPR). Subjekt údajů může toto právo uplatnit u dozorového úřadu v členské zemi místa svého pobytu, pracoviště nebo místa domnělého porušení GDPR.

8. Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

e-mail: oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6