Poznej nás jako zaměstnavatele

modernizovaná prodejna Kaufland
 • přes 140 prodejen, 2 logistická centra, vlastní masozávod a centrála
 • 25 000 zaměstnanců v České republice
 • Mezinárodní společnost – jsme v 8 zemích Evropy
 • Na českém trhu působíme od roku 1998
 • Jsme společensky odpovědní – podporujeme nadaci Světluška, budujeme komunitní zahrady a jsme hrdým partnerem organizace Loono
 • Jsme TOP Employer Česká republika a TOP Employer Europe už pošesté v řadě
 • Jsme Firma pro zdraví – našich zaměstnanců si vážíme a podporujeme work life balance

Naše firemní hodnoty

Výkon

Dynamika

Férovost

Ocenění

Byli jsme ocenění jako zaměstnavatel

Denně pracujeme na tom, abychom byli stále lepším zaměstnavatelem. Máme proto obrovskou radost, že se můžeme pyšnit hned šesti oceněními, která potvrzují naší silnou pozici na trhu. Tyto úspěchy vnímáme jako výsledek našeho celoročního budování značky zaměstnavatele.

TOP Employer Česká republika 2024 a TOP Employer Europe 2024

Udělením certifikátu Top Employer Česká republika 2024 získáváme oficiální uznání o kvalitě a preciznosti naší personální strategie. Především se ale můžeme pyšnit dalším podloženým důkazem toho, že jsou pro nás naši zaměstnanci na prvním místě. Ocenění jsme navíc získali celkem v šesti zemích, ve kterých Kaufland působí, proto jsme zároveň držitelem certifikace Top Employer Europe 2024.
Top Employer jako mezinárodní nezávislý institut definuje rámec pro optimální personální management. Globálně jednotná certifikační metoda se pravidelně uskutečňuje ve 121 zemích. Pozornost se zaměřuje na témata jako zaměstnanecké podmínky nebo rozvoj zaměstnanců. Top Employer pomocí 100 otázek v deseti okruzích ověřuje personální koncepty, procesy a nástroje dané společnosti.

Ověřované tématické okruhy jsou:

 • Talentmanagement
 • Personální plánování
 • Recruiting
 • Onboarding
 • Trénink & rozvoj
 •  Performance management
 • Rozvoj vedoucích zaměstnanců
 • Kariéra a kariérní plánování
 • Kompenzace a benefity
 • Firemní kultura
Průběh a forma verifikace:
Jedná se o několikafázový certifikační proces, během něhož jsou jednotlivé kategorie a tématické okruhy posuzovány a hodnoceny nezávislými odborníky. Jako první vždy HR oddělení vyplní rozsáhlý a detailní HR Best Practices dotazník, po jehož odeslání následuje validační telefonický rozhovor, ověřující kvalitu odpovědí. Po doplnění všech potřebných podrobností je vyplněný dotazník předán k celkovému auditu. Je třeba dodat, že vyplění dotazníku trvá několik týdnů, jelikož institut vyžaduje mimo jiné také dokumenty a důkazy potvrzující uvedené informace. Celý proces včetně verifikačních hovorů a vyhodnocení dokoce celé měsíce. Po provedení auditu, vyhodnocení všech dodaných podkladů a sečtení budů jsou oznámeny oficiální výsledky, které jsou však určitý čas pod embargem.

TOP Zaměstnavatelé 2023

Mezi náš další úspěch patří také umístění na 3. místě mezi TOP 5 zaměstnavateli v kategorii Obchod & E-commerce na základě výsledků dlouhodobé studie TOP Zaměstnavatelé. Studie TOP Zaměstnavatelé je projektem Asociace studentů a absolventů, který probíhá mezi studenty českých vysokých škol. Je realizován ve spolupráci s prestižní výzkumnou agenturou GFK, univerzitami, studentskými organizacemi a firemními partnery. Cílem studie je poskytnout jedinečné údaje celému studentskému vysokoškolskému světu, kdo jsou TOP Zaměstnavatelé a kde by se studenti, budoucí absolventi, měli ucházet o práci. Studie zároveň naznačí firmám, jak se stát preferovaným zaměstnavatelem.

Asociace studentů a absolventů je nezisková organizace. Jejím cílem je umožnit svým členům osobnostní i profesní rozvoj díky aktivnímu zapojení do různých projektů. Předmětem činnosti je realizace projektů od prvotního nápadu, přes fázi příprav, uskutečnění, až po fázi vyhodnocení. Projekty Asociace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj vzdělanosti v České republice a jejich cílem je přínos pro studenty a absolventy středních či vysokých škol.

Firma pro Zdraví

V Kauflandu nám záleží na tom, aby se naši zaměstnanci dobře cítili. Dlouhodobě se proto snažíme vytvářet co nejpříjemnější pracovní prostředí, podporujeme sportovní i relaxační aktivity našich pracovníků a klademe důraz na rovnováhu mezi jejich pracovním a osobním životem. Za tento přístup jsme letos obhájili titul „Firma pro zdraví“.

Certifikát „Firma pro zdraví“ se uděluje na dva roky. Poprvé jsme se jím mohli pochlubit v roce 2018, a to na základě tenkrát nového programu „Zdraví nás baví“, jehož cílem bylo podporovat zdraví a aktivní životní styl našich zaměstnanců.
Od roku 2018 se náš program „Zdraví nás baví“ rozšířil o řadu aktivit. Jen během loňského roku 2019 jich proběhlo na našich prodejnách, v logistických centrech, masozávodě a na centrále více než 120. Mezi ty nejoblíbenější patřily masáže, diagnostika skladby těla, kurz odvykání kouření či ranní cvičení jógy.

Každý zaměstnanec Kauflandu má také možnost získat MultiSport kartu za zvýhodněnou cenu. Díky ní můžeš každý den využívat jednu sportovní aktivitu – od fitnessu až po wellness – a zároveň podpořit dobrou věc. Za každé jednotlivé využití karty MultiSport naším zaměstnancem daruje Kaufland 10 Kč organizaci Loono, která se v rámci projektů #prsakoule, #zijessrdcem, #doledobry zabývá prevencí onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. Loni se nám takto podařilo „vysportovat“ 446 240 Kč.

Naše zásady

Naše zásady vedení "Ruku na to!"

Správné vedení je klíčovým úkolem každého vedoucího zaměstnance. Vedoucí zaměstnanci jako členové týmů dbají na to, aby všichni pracovali ruku v ruce, a tím dosáhli společného úspěchu.

Komunikujeme srozumitelně & objasňujeme souvislosti
ilustrace ruky se zvednutým palcem

Komunikace v naší společnosti je stejná jako naše obchodní strategie – jednoduchá a přímá. Vyjadřujeme se jasně, otevřeně a včas reagujeme na konflikty a řešíme je konstruktivně. Vždy spolu komunikujeme jako rovný s rovným.

My vedoucí pracovníci předáváme ostatním informace co nejefektivněji. Poskytujeme je včas a s ohledem na zadané úkoly.

Děláme konzistentní a srozumitelná rozhodnutí. V případě potřeby vysvětlíme důvody svých rozhodnutí, a tím objasníme situaci.

Respektujeme zaměstnance, kteří mají odvahu klást dotazy, i když jsou kritické. Odpovědím na jejich dotazy věnujeme dostatek času a dbáme na to, aby zaměstnanci problematice rozuměli.

Odhalujeme & rozvíjíme potenciál našich zaměstnanců
ilustrace ruky se zvednutým palcem a ukazováčkem

Rozhodujícím faktorem společného úspěchu jsou vysoké pracovní výkony všech zaměstnanců. Je proto zásadním úkolem našeho vedení neustále rozvíjet potenciál každého zaměstnance. Výsledky našich zaměstnanců a jejich rozvoj v rámci celé společnosti jsou měřítkem našeho úspěchu.

Svým zaměstnancům poskytujeme pomoc, podporu a umožňujeme jim prostřednictvím svěřených úkolů dále růst. Na oplátku od nich vyžadujeme, aby řešili své úkoly odpovědně a s velkým nasazením.

Víme, jak důležité je pro každého uznání. Vytváříme proto prostředí motivující zaměstnance odvést co nejlepší práci, ve které jsou výsledky a odhodlání vždy oceněny.

Zaměstnanci mají právo vědět, jak jsme s nimi spokojeni. Proto jim včas poskytujeme konstruktivní zpětnou vazbu. A naopak je vybízíme, aby ji dávali i oni nám. Víme, že dobré vedení vyžaduje neustálou sebereflexi.

Jsme výkonní & dynamičtí
ilustrace ruky se zvednutými třemi prsty

Nepřestáváme se zlepšovat. Dynamicky reagujeme na rychlý vývoj. Neustále hledáme nové cesty a uskutečňujeme nutné změny vedoucí k vyšší efektivitě. Pokud jsme ideální řešení již nalezli, využíváme jej i nadále.

Naše obchodní strategie vyžaduje jednoduchá a efektivní řešení. My vedoucí zaměstnanci dbáme na to, aby pracovní a schvalovací procesy byly nastaveny smysluplně.

Vysoký standard zabezpečíme tím, že dodržujeme správně definované procesy a zároveň je v případě potřeby flexibilně přizpůsobujeme poměrům dané země.

Jako vedoucí zaměstnanci jsme samozřejmou součástí týmů. Odpovědnost neseme jak za práci svého týmu, tak za spolupráci mezi odděleními. Bez ohledu na to, na čem pracujeme, musí v centru naší pozornosti zůstat společný úspěch.

Jednáme férově & důvěryhodně
ilustrace ruky se zvednutými čtyřmi prsty

Jako vedoucí zaměstnanci jednáme se všemi uznale a bez předsudků. Respektujeme osobnost každého zaměstnance a jeho schopnosti. Zároveň očekáváme vzájemný respekt i od nich.

Každý zaměstnanec je zodpovědný za výsledky své práce. Kontrola je pro nás projevem podpory, nikoli nedůvěry. Slouží k udržení nastavené obchodní strategie a posouvá nás dále. Usilujeme o takové pracovní klima, ve kterém zaměstnanci budou mít odvahu hledat nové cesty. Chyby nám dávají příležitost naučit se něčemu novému a vnitřně růst.

Jako vedoucí zaměstnanci jednáme s ostatními vždy partnersky. Jsme vždy srozumitelní a spolehliví. Stojíme si za svými výroky a důsledně dodržujeme dohody.

Svým férovým jednáním si získáváme důvěru. Tím dáváme každému šanci vydat ze sebe to nejlepší.

 

Chováme se odpovědně & jdeme příkladem
ilustrace ruky se zvednutými prsty

Jako vedoucí zaměstnanci jednáme v podnikatelském duchu: Myslíme a počínáme si odpovědně. Děláme taková rozhodnutí, jako by se jednalo o naši vlastní firmu. S finančními prostředky nakládáme účelně.

Pro naši společnost pracujeme odhodlaně. Se zaujetím plníme úkoly a vedeme své týmy. Svou odpovědnost delegujeme tam, kde je to možné. Dáváme tak zaměstnancům prostor a současně jasné hranice pro samostatná rozhodnutí.

V roli vedoucích zaměstnanců máme rozhodující vliv. Proto také jdeme příkladem vším, co děláme. Na první místo vždy klademe výkon celého týmu. Jednáme sebevědomě, ale zároveň rozvážně. Jsme vzorem pro ostatní.

 


Od Chebu až po Třinec. Od Německa až po Moldávii.

mapa Evropy s 8 vyznačenými zeměmi

Doma jsme v 8 zemích Evropy: v Německu, České republice, na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku, Rumunsku, Bulharsku a Moldavsku. Každý den se všech našich 139 000 zaměstnanců napříč všemi zeměmi stará o to, aby byl týdenní nákup pro naše zákazníky pohodlným zážitkem a byli jsme jejich první volbou. V České republice máme v současné době více než 130 prodejen, 2 logistická centra a vlastní masozávod, kde dohromady pracuje 25 000 našich zaměstnanců. Centrála společnosti sídlí na Praze 6.

Naše firemní zásady

Základ naší každodenní práce

Naše firemní zásady tvoří základ pro naši každodenní práci. Naším cílem je získat přidanou hodnotu pro naše zákazníky, zaměstnance, společnost a okolí.

 • Spokojenost zákazníků formuje naše jednání.
 • Vynikající poměr cena/výkon určuje naši pozici na trhu.
 • Nadále rosteme díky expanzi a neustálému vylepšování našich obchodních domů.
 • Jako korporátní společnost jsme si pro svou práci vytvořili systémy.
 • Náš úspěch zajišťují krátké rozhodovací procesy a jednoduché pracovní postupy.
 • Dodržujeme platné právní předpisy a interní směrnice.
 • Ve své každodenní činnosti přebíráme ekonomickou, sociální a ekologickou odpovědnost.
 • Férovost vůči každému ve firmě je nejdůležitější zásadou.
 • Vzájemně se respektujeme a podporujeme.
 • Dohody jsou dodržovány v atmosféře důvěry.
 • Chvála, uznání a odvaha ke kritice utváří správné pracovní klima. Obklopujeme se schopnými zaměstnanci, kteří u nás dokážou kariérně růst.

Čas na změnu

Volné pozice

Chceš být součástí #TymKaufland? Objev možnosti uplatnění.

Do portálu pro uchazeče

Přihlas se nyní a sleduj stav tvojí žádosti.